Tiếng Việt từ TK 17 (phần 42) – Nguyễn Cung Thông (Úc)

Tiếng Việt từ TK 17: các cách dùng trống một, giữ/cầm canh, nhà điếm/dỏ, trắc ảnh, thì – giờ (phần 42) (Nguyễn Cung Thông)

Mời bấm vào link để xem: Tiếng Việt từ TK17 – p42.

Xem phần 41: https://phamngochien.com.vn/tieng-viet-tu-the-ky-17-phan-41-nguyen-cung-thong/

Phamngochien.com.vn - 06:24 - 09/03/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Trả lời