Tết chỉ là dịp nghỉ ngơi dài ngày.

Các thủ tục lễ tết người Việt ngày càng đơn giản dần. Rồi tới một ngày nào đó, người Việt cũng quan niệm giống như các nước văn minh: tết chỉ là dịp nghỉ ngơi dài ngày.

Phamngochien.com.vn - 15:02 - 17/02/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:
  1. Nguyễn Thuỳ Mai says:

    Bên Nhật ăn Tết dương lịch. Chính phủ cũng cho nghỉ lễ. Nhưng ai thích thì nghỉ, ai làm thì vẫn đi làm như ngày thường

Trả lời