Tại sao trên đầu con người không có đèn ?

Cá đèn gợi cho chúng ta suy nghĩ: tại sao trên đầu con người không có đèn để khỏi phải mang một bó đuốc hoặc cái đèn pin

Phamngochien.com.vn - 19:56 - 07/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời