Người ta nói về bạn là điều đáng sợ. Mà tệ hơn nữa là không nói gì về bạn (Wilde)

Người ta nói về bạn là điều đáng sợ. Mà tệ hơn nữa là người ta không nói gì về bạn (O. Wilde)

Phamngochien.com.vn - 19:44 - 07/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời