Nếu học trò chia hai phe đánh nhau, thầy giáo theo phe nào ?

Theo bạn, nếu học trò chia hai phe đánh nhau thì thầy giáo nên đứng trung gian hay theo hẳn phe này và chửi bới phe kia ? (PNH)

 

Phamngochien.com.vn - 18:03 - 01/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời