Nắm xôi giữa sân đình và đặt xôi qua shipper

Ngày xưa, người ta thường mong đến ngày cúng làng để được tranh giành nắm xôi giữa sân đình. Rồi đến một ngày, người ta không mơ đến cúng đình nữa mà nằm ở nhà đặt xôi qua shipper. Lúc ấy, con người đã bước sang xã hội hiện đại (Phạm Ngọc Hiền)

Phamngochien.com.vn - 08:56 - 18/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:
  1. Người Hoài Cổ says:

    Nhớ đến truyện Nghệ thuật băm thịt gà của Ngô Tất Tố, cũng nói về việc tranh nhau miếng thịt giữa đình làng

Trả lời