Giới thiệu sách mới của các văn nghệ sĩ, nhà khoa học (T3-2024)

IMG_9811b

Tiếng chim xanh biếc, tập thơ của Nguyễn Nho Khiêm (Đà Nẵng). Mời xem bài giới thiệu:
https://nhandan.vn/nhung-suy-tuong-biec-xanh-post783635.html

IMG_8428d

Gửi đây chút duyên tình đọc, tập tiểu luận phê bình của Nguyễn Thị Thanh Xuân (TP.HCM). Mời xem bài giới thiệu:
https://www.netabooks.vn/gia-ham-sach-nha-van-tran-bao-dinh-danh-tinh-cam-cho-cac-cong-trinh-nghien-cuu-ve-vung-dat-nam-bo

Co hen voi TX biab

Có hẹn với thanh xuân, tập tản văn của Cao Vỹ Nhánh (Phú Yên). Mời xem bài giới thiệu:
https://phamngochien.com/doc-sach-cam-xuc-tru-tinh-khi-co-hen-voi-thanh-xuan-cua-cao-vy-nhanh

IMG_9811ab

Chín nhánh da vàng, tập thơ của Khét (Trần Đức Tín), (Cà Mau). Mời xem bài giới thiệu:
https://plo.vn/chin-nhanh-da-vang-tin-hieu-dang-mung-trong-van-chuong-cua-nguoi-tre-post701298.html

Tho song ngu Nhip dieu Viet (5)a

Nhịp điệu Việt, tuyển thơ song ngữ, nhiều tác giả, Võ Thị Như Mai (Úc) tuyển dịch. Mời xem bài giới thiệu:
https://thanhnien.vn/nha-tho-chuyen-ngu-gan-1000-bai-tho-viet-sang-tieng-anh-185240122231629437.htm

Phamngochien.com.vn - 19:27 - 16/03/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Trả lời