Tháng giêng và em – Tịnh Bình

Tháng Giêng bừng nở
Tròn đóa xuân thì
Em – Mùa thiếu nữ
Xanh một miền yêu
*
Thơm hương gió biếc
Suối tóc dịu dàng
Bướm vương từ độ
Sắc xuân rỡ ràng
*
Trong veo búp nắng
Tay thuôn nuột nà
Khoảng trời hoa mộng
Tim người hát ca
*
Muôn trùng sóng nhỏ
Tan vào bao la
Nằm nghe lời cỏ
Tiếng yêu thật thà
*
Gửi đôi mắt ngọc
Chút tình long lanh
Giêng đi vồi vội
Còn xuân dỗ dành…

TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)

Phamngochien.com.vn - 11:28 - 26/02/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Trả lời