Xã hội phát triển là do có những cá nhân đặc biệt, dám nghĩ, dám làm

Xã hội phát triển là do có những cá nhân đặc biệt, dám nghĩ, dám làm những chuyện mới lạ, khác với quan niệm truyền thống. Nếu mọi người cứ khép mình vào khuôn khổ để thu phiếu tín nhiệm của dân làng thì xã hội sẽ không có phát minh, sáng tạo, cách tân, đổi mới… (PNH)

Phamngochien.com.vn - 17:57 - 01/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời