Trăng mùa thu hoạch (Phan Thành Minh – Đà Lạt)

Này em trăng đã lên rồi
Trăng lên thêm đẹp cuộc đời của ta
Xinh xinh một dải Ngân hà
Yêu thương ủ ấm trong tà áo mây

Mùa trăng
Mùa tình cỏ cây
Mắc chi chèo kéo hỡi dây tơ hồng
Buộc sao được chuyện vợ chồng
Ấm êm cũng bởi biết phòng xa thôi
Như cay trầu phải đắng vôi
Thủy chung son sắt đỏ tươi nguyện thề

Rằm trăng tròn trịa mùa quê
Đầy rương lúa thóc mơ về tình chung
Lúa đâu có ai là dưng
Yêu thương cả kẻ đã bưng bán mình

Phamngochien.com.vn - 17:49 - 01/01/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu
Từ khóa:

Trả lời