Khi đòi hỏi trường học tiện nghi, bạn hãy nhớ đến Châu Phi

Khi đòi hỏi trường học của mình phải tiện nghi, bạn hãy nhớ bên Châu Phi có những lớp học không có bàn ghế, bảng đen, mái nhà…

Phamngochien.com.vn - 18:58 - 01/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời