Giới thiệu sách mới tháng 6-2024

Phu nu 2022

Thơ tuyển của Nguyễn Thị Hồng (Hà Nội), NXB Phụ nữ 2022

Hoi NV 2023

Lý luận phê bình văn học miền Nam 1954 – 1975, tiếp nhận và ứng dụng, chuyên luận của Trần Hoài Anh (ĐH Văn Hóa TP.HCM), NXB Hội Nhà văn 2023

Hoi NVan 2023

Đi tìm thanh âm đồng vọng, tiểu luận phê bình của Trần Hoài Anh (ĐH Văn Hóa TP.HCM), NXB Hội Nhà văn, 2023

Thanh Nien 2023

Hình như ta còn trẻ, Huỳnh Ngọc Phước (An Giang), NXB Thanh Niên, 2023

TNien 2023

Giấc mơ sợi tóc bay, Bút nhóm Nắng Thủy Tinh (An Giang), NXB Thanh Niên 2023

Dong Nai 2024

Đời cỏ lau, tập truyện ngắn đầu tay của Hồng Nhạn, cô giáo ở Đồng Nai, NXB Đồng Nai 2024

Phamngochien.com.vn - 20:10 - 24/06/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu

Trả lời