Giao diện chính thức của Phamngochien.com.vn

Từ 01-2024, trang Phamngochien.com.vn chính thức hoạt động. Sau nửa năm thể nghiệm hình thức, tôi thấy giao diện này là hợp lý vì thể hiện được giấc mơ của mình:
Một bóng cây, một con đường
Bốn bề thanh tịnh, cảnh dường như mơ (PNH)

Phamngochien.com.vn - 10:10 - 21/06/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh

Trả lời