Chúc xuân – Phan Thành Minh (Đà Lạt)

Áo khoe tà
Cánh bướm du xuân
Xuân thiếu nữ là xuân đẹp nhất
Mừng nhau câu chúc
Đời vui no ấm đủ đầy

Áo khoe tà
Duyên dáng lượn bay
Phố như chật bởi ánh nhìn một chạm
Má ửng hồng phải lời khó cảm
Mẹ cười…chỉ khổ trầu cau

Áo bay đôi nhưng vẫn thích khác màu
Đường hoàng đạo cũng buồn không lối rẽ
Đời là thế nhưng yêu khác thế
Như con đò thích chọn nguy nan

Lời chúc đâu tốn bạc tốn vàng
Tấn lộc tấn tài
An khang hạnh phúc
Chúc cứ chúc nhưng đời đâu như chúc
Áo cơm nào mà chẳng mồ hôi

Phamngochien.com.vn - 19:17 - 08/02/2024 - Bài văn nghệ sĩ - Tư liệu
Từ khóa:

Trả lời