Chỉ có đau khổ mới tiến sâu vào tâm hồn để làm cho nó vĩ đại lên (Bonnet)

Chỉ có đau khổ mới tiến sâu vào tâm hồn để làm cho nó vĩ đại lên (Blanc Saint Bonnet)

Phamngochien.com.vn - 19:03 - 07/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời