Âu cũng là kiếp người (Phạm Ngọc Hiền)

Mới sáng tinh mơ, một nhà báo chạy xe đi lấy tin, suýt đụng phải bà lão gánh hàng rong. Anh nghĩ: “Làm nghề bán hàng rong khổ thật, mới sáng sớm đã gánh hàng đi, vất vả thế mà cũng không kiếm được nhiều tiền. Âu cũng là kiếp người!”. Còn bà bán hàng rong cũng nhìn anh ta thương hại: “Làm nhà báo khổ thật, mới sáng sớm mà đã chạy đi săn tin. Nếu săn không được thì bị sếp kiểm điểm, mất việc, chạy rông. Âu cũng là kiếp người!”.

Phamngochien.com.vn - 18:53 - 01/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời