Ai làm vua nước ta? (Phạm Ngọc Hiền)

Một ông vua vi hành hỏi một lão nông đang bắt sâu bọ: “Ông có biết ai đang làm vua nước ta không?”. Lão nông trả lời: “Không biết, nhưng mà biết để làm gì? Tôi thấy vua chúa thời nào cũng na ná như nhau, đều lo cai trị dân; còn dân thì lo đám ruộng nhà mình. Thời ông nội và cha tôi đến đời tôi chỉ lo nhổ cỏ, diệt sâu cho lúa là đủ, chớ lo chuyện đại sự quốc gia làm gì cho rách khố”.

Phamngochien.com.vn - 16:11 - 27/01/2024 - Suy ngẫm - Tin tức - Tranh ảnh
Từ khóa:

Trả lời